این بانک فقط دارای مشخصاتی نظیر تفکیک شهر،اسم شخص،رشته تحصیلی،تاریخ تولد،تاریخ صدور،آدرس دفتر،تلفن ثابت،محل دانشگاه، درجه مدرک تحصیلی و غیره... میباشد
صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.