سوال کلیدی از خود

“اگر خودت مشتری بودی ، می خریدی؟”

این سوال را از خودت بپرس ، اگر جوابت منفی بود خیلی کارها باید انجام دهی:
راهکارهای فروش را از اول بنویس چون اشتباه هستند.
جایگاه ات را در بازار پیدا کن. اگر تمرکزت را به طور مثال روی بانک اطلاعات ساختمان گذاشته ای،حتما اطلاعاتی در مورد رقبای خود در صنعت ساختمان پیدا کن
نگاه بازاریابی خود را تغییر بده
از دیگران در مورد لحن صحبت کردن خود مشورت بگیر
شاید لازم باشد بعضی از کارمندهایت را اخراج کنی
مطمئن شو که انگیزه کافی داری

….
…..
و به کارهای دیگری که باید بکنی آگاه شو
و در پایان هر روز از خودت بپرس:
“اگر خودت مشتری بودی ، می خریدی؟”

نظرات کاربران