مشخصات:نام سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،مرحله ساخت

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.


پرفروش ترین ها
ویژه
ساختمانهای درحال ساخت تهران 1398+اشتراک3ماهه

تعداد: 1500 رکورد پروژه

  • قیمت 250,000 تومان
ویژه
پکیچ سازندگان از سالهای 1392 تا 1397

تقریبا: 30000 رکورد

  • قیمت 700,000 تومان

عناوین شغلی