0 فایل در سبد خرید
نام محصول | ساختمانهای در حال ساخت تهران 1396

تعداد: 2500 رکورد
150,000 تومان

مشخصات :با تفکیک منطقه،نام سازنده،شماره همراه سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،نوع سازه،مرحله ساخت.

ضریب خطا:10 درصد در مراحل ساخت

نام محصول | ساختمانهای در حال ساخت تهران 1396

تعداد: 2500 رکورد
150,000 تومان

پرفروش ترین ها
ویژه
ساختمانهای درحال ساخت تهران 1398+اشتراک3ماهه

تعداد: 2500 رکورد پروژه

  • قیمت 250,000 تومان
ویژه
پکیچ سازندگان از سالهای 1392 تا 1398

تقریبا: 30000 رکورد

  • قیمت 700,000 تومان

فهرست اطلاعات