بانک شماره موبایل مدیران کارخانجات کشور

فروش بانک اطلاعات کارخانجاتاگر محصول یا خدماتی دارید که با مدیران کارخانجات ارتباط دارد میتوانید تبلیغات خود را از همین امروز شروع کنید.

ما پکیجی را برای کاربران اماده کرده ایم که شامل بانک اطلاعات کارخانجات 40 هزار تایی که از سطح اینترنت ، مجلات ، روزنامه ها و بخش عمده از برگزاری نمایشگاه ها که با زحمت فراوان دسته بندی و مرتب شده و مناسب برای تبلیغات پیامکی و تلفنی میباشد.

این بانک موبایل کارخانجات ارزشمند شامل نام مدیر , نام تجاری , شماره همراه مدیر , آدرس کارخانه میباشد.

این بانک موبايل مزایای بیشماری دارد که برای هیچ تبلیغ کننده ای قابل چشم پوشی نیست . ارسال تبلیغات به مدیران بسیار موثرتر از ارسال تبلیغات به مخاطب معمولی میباشد و بازخورد بسیار بیشتری دارد .

اگر شما یک شرکت خدماتی و تولیدی در هر زمینه دارید حتما به این بانک شماره موبايل ارزشمند نیاز دارید زیرا مدیران خریداران بهتری هستند و بهترین مخاطب برای اکثر محصولات شرکتها و سایتها میباشند.


خرید آنلاین


بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات
کل استانهای کشور
تعداد شماره موبايل
40000
قيمت 200 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان آذربایجان شرقی
تعداد شماره موبايل
8800
قيمت 30 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان آذربایجان غربی
تعداد شماره موبايل
171
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان البرز
تعداد شماره موبايل
105
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان اردبیل
تعداد شماره موبايل
1070
قيمت 15 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان ایلام
تعداد شماره موبايل
1029
قيمت 10 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان تهران
تعداد شماره موبايل
3300
قيمت 25 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان بوشهر
تعداد شماره موبايل
680
قيمت 8 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان چارمحال و بختیاری
تعداد شماره موبايل
1350
قيمت 20 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات خراسان جنوبی
تعداد شماره موبايل
257
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات خراسان شمالی
تعداد شماره موبايل
744
قيمت 20 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان سمنان
تعداد شماره موبايل
755
قيمت 20 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان فارس
تعداد شماره موبايل
1550
قيمت 20 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان سیستان و بلوچستان
تعداد شماره موبايل
1550
قيمت 15 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان قم
تعداد شماره موبايل
1600
قيمت 20 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان گیلان
تعداد شماره موبايل
3400
قيمت 40 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان گلستان
تعداد شماره موبايل
1180
قيمت 20 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان لرستان
تعداد شماره موبايل
2050
قيمت 15 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان کرمان
تعداد شماره موبايل
1050
قيمت 12 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان مرکزی
تعداد شماره موبايل
715
قيمت 10 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان کرمانشاه
تعداد شماره موبايل
900
قيمت 10 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان یزد
تعداد شماره موبايل
5300
قيمت 40 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان کهگیلویه و بویراحمد
تعداد شماره موبايل
680
قيمت 10 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات شهر مشهد
تعداد شماره موبايل
230
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان خوزستان
تعداد شماره موبايل
297
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان زنجان
تعداد شماره موبايل
500
قيمت 8 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان قزوین
تعداد شماره موبايل
200
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان مازندران
تعداد شماره موبايل
490
قيمت 7 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان همدان
تعداد شماره موبايل
85
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات استان هرمزگان
تعداد شماره موبايل
100
قيمت 5 هزار تومان
بانک شماره موبايل مدیران کارخانجات داخل شهرک صنعتی
تعداد شماره موبايل
10400
قيمت 40 هزار تومان© Copyright 2012 - All rights reserved by: bank-mobile.ir