پزشکیار ورزشی چیست؟

پزشک یار فردی است که توانایی انجام کمک های اولیه پزشکی درمانی را دارا باشد. این فرد دارای تخصص در زمینه مراقبت های بهداشتی است، به همین دلیل به منظور بهینه تر شدن فعالیت های بدنی ورزشکاران و دیگر افراد تیم اعم از کادر فنی به کار گرفته می شود. شایان ذکر است پزشکیارها همیشه تحت نظر پزشک تیم کار میکند و جهان ورزش را با جهان پزشکی وصل می کنند. از این جهت برای در تعاریفی که برای پزشکیارها تعریف می شود این است که این افراد در حقیقت مربی وزشی آشنا به علم پزشکی و فیزیولوژی می باشند.

جالب است بدانید یک پزشکیار آشنایی کامل را با تمام اعضای بدن انسان، ساختار اسکلتی و عضلانی را داشته باشند. یکی دیگر از مهارت های مورد نیاز برای پزشکیار آشنایی با انواع روش های ماساژ از جمله ماساژ سوئدی، ماساژ تایلندی و ... است و هنگامی که ورزشکار در زمین ورزش ضربه ای به او اصابت کرد با استفاده از روش های ماساژ آمادگی وی را برای ادامه مسابقات فراهم کند. شما می توانید برای دریافت لیست پزشکان، لیست پزشکان اصفهان، لیست پزشکان تبریز روی لینک کلیک نمایید.

شایان ذکر است که پزشکیاران می بایست تمامی بیماری های مختلف و کارهای مختلف به منظور جلوگیری از انواع بیماری های را بشناسند تا در موارد ضروری مورد استفاده کنند.

فرق پزشکیار ورزشی با پزشک تیم

حیطه وظایف پزشک تیم از آسیب دیدگی های احتمالی، تشخیص وضعیت ورزشکار، تجویز ارائه روش های درمان، مدیریت و نظارت بر پزشکیار می باشد. اما پزشکیار وظایفی همانند اجرایی کردن دستورات پزشکی ایجاد اطمینان از روند رو به رشد رویه های از پیش تعریف شده و طبق استانداردهای پزشکی در تیم می باشد. در حقیقت پزشکیار در تیم ورزشی نقش عملیاتی را ایفا می کند.

نظرات کاربران