تلفن ثابت: 02155938707

شماره همراه: 09198811945

آدرس ایمیل: raminzamani28@gmail.com

شماره حساب: 4783224794

شماره کارت: 6104337848710701

بانک ملت بنام رامین زمانی کمساری