این بانک فقط دارای شماره موبایل و اسم شرکت است.

این بانک به هیچ عنوان تفکیک زمینه کاری،نام مدیر و آدرس ندارد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.


پرفروش ترین ها
ویژه
ساختمان سازان کشور

تعداد: 7000 رکورد

  • قیمت 500,000 تومان
ویژه
پکیج سازندگان تهران

تعداد: 10000 شماره

  • قیمت 500,000 تومان
ویژه
شرکتهای ساختمانی کل کشور

تعداد: 14000 رکورد

  • قیمت 3,000,000 تومان
ویژه
شرکت های ساختمانی استان تهران

تعداد: 1500 رکورد

  • قیمت 50,000 تومان

عناوین شغلی